Quỹ Chung một tấm lòng "Triệu trái tim – Một tấm lòng – Vaccine vượt qua COVID-19"Hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban MT Tổ Quốc Việt Nam, Công ty CP Kim Cương cũng góp 1 phần nhỏ vào Quỹ Chung một tấm lòng "Triệu trái tim – Một tấm lòng – Vaccine vượt qua COVID-19"
Đại diện Ban lãnh đạo công ty CP Kim Cương chân thành cảm ơn toàn thể anh em Kim Cương đã tham gia đóng góp, góp phần đồng hành hoạt động cộng đồng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.
Trân trọng cảm ơn!

http://www.htv.com.vn/htv-tri-an-nhung-tam-long-nhan-ai