Đặt tính và tầm quan trọng của nguyên liệu màng làm bao bì nhựa

Những đặt tính và tầm quan trọng của nguyên liệu màng làm bao bì nhựa

Những loại màng OPP, PA, PET, CPP và LLDPE được sử dụng thường xuyên trong bao bì nhựa. Bảng bên dưới sẽ cho chúng ta biết đặc tính của mỗi loại màng.

Tính năng

Màng in

Màng hàn dán

OPP

PET

PA

CPP

LLDPE

Trong suốt

***

****

***

***

**

Tính cứng

***

****

**

**

*

Kháng nhiệt

**

****

***

**

*

Kháng lạnh

***

***

****

*

**

Kháng xuyên thủng

***

**

****

***

****

Hàn dán

*

*

*

***

****

Tính chất rào cản H2O

***

*

*

***

**

O2

*

**

***

*

*

Tính kinh tế

****

***

**

****

***

 

Ghi chú: ****: tuyệt vời; *** : tốt; ** : xấu; * : rất xấu

  • Nguyên liệu màng được chia thành 2 loại đó là màng in (chất nền) và hàn dán. Màng được định hướng 2 chiều dùng làm màng in (chất nền) và màng không định hướng dùng làm hàn dán. Với PP thì khác, màng PP định hướng 2 trục làm tăng khả năng kháng lạnh và cứng, nhưng khả năng hàn dán thấp hơn so với màng không định hướng như CPP. Nhiều loại màng bao bì được kết hợp cả màng in (chất nền) và màng hàn dán, ngoại trừ màng OPP được dùng màng đơn cho lớp ngoài cùng cho sản phẩm rau cải và bao bì dệt, trong khi màng CPP cũng dùng tương đương cho bao bì bánh mì và bao bì dệt.
  • Những bao bì khác bao gồm màng không hàn dán (màng in) và chất hàn dán. Trong trường hợp có sự kết hợp giữa màng in và màng hàn dán, loại màng này có thể cung cấp các thuộc tính khác của loại màng kia còn thiếu hoặc cả 2 loại màng có cùng tính chất, sự kết hợp giữa chúng sẽ là tăng thuộc tính.
  • OPP: màng OPP được sử dụng cho màng in (chất nền) được cho nhiều ứng dụng nếu không có các thuộc tính cao được yêu cầu. Màng OPP đặc biệt thích hợp cho bao bì làm bánh gạo và những thực phẩm khác có khả năng hút ẩm cao bởi vì nó kháng ẩm rất tuyệt vời.
  • PET: Màng PET có tính kháng nhiệt nên được phát triển trong bao bì cho đóng gói tự động, tuy nhiên màng PET còn có ứng dụng nữa là có khả năng giữ hương được phản ánh cho những loại bao bì cao cấp.
  • PA: màng PA có 2 đặc tính quan trọng là kháng lạnh và xuyên thủng, nên nó được ứng dụng cho bao bì thủy sản và những thực phẩm dạng lỏng.
  • CPP: Màng CPP tiêu thụ gần bằng PE cho lớp phủ hàn dán. Đặc biệt cho bao bì retort. Gần chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Tuy nhiên, do tính ứng dụng tổng quát của nó, màng CPP ngày càng thế chỗ LLDPE, như việc làm này làm tăng độ bền hàn dán và xuyên thủng.
  • LLDPE: màng LLDPE có những đặc tính tuyệt vời là hàn dán, kháng xuyên thủng và có khả năng hàn dán xuyên qua vật liệu mà nó chứa. Bởi vì, những đặc tính này rất cần thiết cho bao bì thực phẩm và cho những loại bao bì thích hợp những đặc tính của màng LLDPE. Màng LLDPE tiêu thụ gia tăng hàng năm. LLDPE cũng có khả năng thay thế EVA và LDPE.