CHÀO MỪNG 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY


Thay mặt Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty CP Kim Cương, xin cám ơn toàn thể CBCNV đã chung tay đóng góp, xây dựng, đồng cam cộng khổ cùng Công ty suốt 15 năm qua. Xin cám ơn Quý đối tác, khách hàng đã tin cậy đồng hành, giúp đỡ cho sự ổn định và phát triển không ngừng và ngày càng lớn mạnh của Kim Cương ngày hôm nay.

Mười lăm năm thấm thoát trôi qua
Vẫn luôn "giữ lửa" ấm mọi nhà
Chúc DPC thêm tuổi mới
Sẽ luôn Không Ngừng Vươn Xa